ALLMÄNNA VILLKOR / FAQ

VILLKOR FÖR REGISTRERING OCH DELTAGANDE

Var är vargberget?

Anmälning och betalning

Anmälning och betalningar sker via hemsidan
Genom att registrera dig till Wolfrace som Närpes brandklubb arrangerar godkänner du de gällande villkoren. En giltig anmälan uppstår dock först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.

Hur tränad måste man vara för att klara av Wolfrace?

Wolfrace är en tävling för alla oberoende av träningsbakgrund. Inställning och mentalitet viktigare än fysisk topptrim. Det går att klara sitt livs utmaning och ta sig runt banan på egna villkor!

Måste man klara av alla hinder?

Alla hinder av högre svårighetsgrad har tillhörande straffrunda. Vid nedfall från ett hinder väntar straffrundan på dig, men man kan även innan hindret välja straffrundan. Längs hela banan samt vid hindren finns kontrollanter som hjälper och vägleder.

Kontaktuppgifter

Brandklubb.narpes@gmail.com


Närpesbrandklubb