04/12/2018

JuniorWolfrace

JuniorWolfrace är en tidsklass för ungdomar (10-16åringar).

Lite kortare och enklare bana.

Avgift: 15-20 euro, inkluderar en medalj som delas ut till de som når målet