07/12/2017

Regler och villkor

REGLER OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDE I WOLFRACE/ENERGYRUN 2018

Läs noga igenom följande villkor för deltagande i evenemangen Wolfrace 2018 och EnergyRun 2018.  Reglerna gäller för Wolfrace 2018 och EnergyRun 2018 eftersom deltagarna kan anmäla sig till båda evenemangen via arrangören. Genom att anmäla dig till tävlingen så medger du att du har läst och förstått villkoren samt att du är bunden till dessa.

Arrangör
Närpes Brandklub/Kraft Skidor

Åldersgräns
Åldersgränsen för att delta i Wolfrace 2018 och EnergyRun 2018 är 16 år (16 år fyllda). Barn födda fr.o.m 2008 kan delta i Wolfrace 2018 enligt  åldersgrupper.

Anmälan
Anmälning till Wolfrace sker på netticket.fi  (länk via arrangörens hemsida, gäller även deltagande i båda loppen)

Identitetskontroll med ID eller körkort sker vid uthämtningen av startkuvertet. Utan giltig legitimation får inte deltagaren starta i racet. Ingen återbetalning av startavgiften sker om ID saknas. Man kan inte hämta ut någon annans startkuvert. Deltar man som lag är det den lagansvarige som kvitterar ut startkuverten.

Arrangörerna av Wolfrace/EnergyRun skickar ut deltagarnas starttider senast 2 veckor före Wolfrace/EnergyRun.

Av säkerhetsskäl kan Wolfrace/EnergyRun behöva begränsa antalet deltagare.

Köpta biljetter återbetalas ej.

(I EnergyRun finns en Elitklass som är till för dem som springer 10 kilometer under 45 minuter och har som mål att få en bra placering i EnergyRun. Deltagarna i Elitklassen startar i de första heaten.)

 

Wolfrace och EnergyRun loppet
Man får inte dyka med huvudet före i något av hindren som finns med i Wolfrace och EnergyRun.

Varje deltagare får ett tidtagningschip som placeras runt vristen. Efter deltagande eller vid avbruten tävling ska deltagaren återlämna detta tidtagningschip. Vid målgången kommer en korg att finnas dit tidtagningschippet returneras. För icke återlämnade tidtagningschip faktureras deltagaren på 100€.

Om deltagaren vill eller måsta avbryta tävlingen sker detta helst vid ett hinder. Funktionären vid hindret avlägsnar deltagarens tidtagningschip och meddelar tävlingsorganisationen att deltagaren avbrutit tävlingen.

 

Ansvar och risker
Deltagaren är medveten om att Wolfrace/EnergyRun kräver en stor fysisk ansträngning som inkluderar 8 km löpning samt 20-40 hinder. Notera att detta är betydligt mer utmanande än att springa 8km på platt mark utan hinder.

Deltagarna tävlar på eget ansvar och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken Wolfrace eller Närpes Brandklubb/Kraft Skidor (arrangör) eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagarna ska på bästa sätt förbereda sig för loppet genom träning, samt ta del av den information som publiceras på hemsidan och sociala medier före loppet.

Alla deltagare måste kunna simma minst 50 meter i djupt och kallt vatten.

Wolfrace ansvarar inte för stöld eller förlust av personlig egendom under loppet. Wolfrace och Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador hos deltagaren och hans/hennes utrustning.

Vi rekommenderar deltagarna att ha en försäkring för denna typ av lopp.

Alla deltagare måste använda skor. Skor med metallspikar är förbjudna på grund av att hinder kan bli förstörda samt att det finns en risk att medtävlare skadas. Deltagare som löper med skor försedda med metallspikar diskvalificeras utan möjlighet att få tillbaka anmälningsavgiften.

Dräkter eller kostymer får inte utgöra en fara för deltagaren eller andra. Det rekommenderas att deltagaren använder handskar med gummigrepp för att skydda händer samt säkerställa bästa möjliga grepp på våta hinder.

Under tävlingen finns första hjälp-personal som vid behov och vid akuta situationer kan hjälpa till. Även ordningsvakter finns på området.

 

Bilder och videor
Bilder och videor som tas på deltagare under tävlingen tillhör Wolfrace/EnergyRun. Deltagaren samtycker till att Wolfrace/EnergyRun har rätt att använda dessa bilder hur Wolfrac/EnergyRun än önskar. Detta innefattar även att Wolfrac/EnergyRun får använda bilderna i marknadsföring utan att ersättning utgår till deltagaren.

Personuppgifter
Wolfrace/EnergyRun har rätt att i sin verksamhet samla in och behandla deltagarnas personuppgifter. Wolfrace/EnergyRun har också rätt att göra utskick till deltagarna i informations- och reklamsyfte.

 

Övrigt
Deltagarna samtycker till att Wolfrace/EnrgyRun kan ändra banan (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering). De bankartor som publiceras är preliminära och kan ändras. Hinder kan läggas till och tas bort från dessa bankartor utan att deltagaren kan rikta några som helst krav på ersättning eller motsvarande mot arrangörerna av Wolfrace/EnergyRun

Deltagare kan diskvalificeras och avvisas om de uppvisar farligt eller aggressivt beteende eller inte följer de riktlinjer som beskrivs ovan.

Arrangören har rätt att senarelägga tävlingen eller ställa in den. Ifall tävlingen ställs in återbetalas anmälningsavgiften.

Alla deltagare måste följa lagen och uppföra sig ansvarsfullt och visa respekt mot övriga deltagare, publik och arrangör.

Wolfrace/EnergyRun värnar om miljön så därför slängs allt skräp i papperskorgar som finns vid start och mål samt vid alla hinder.

Deltagare och publik får inte förtära eller vara påverkade av alkohol eller droger under evenemanget.

Arrangören har rätt att ändra reglerna och vid eventuella regeländringar kontaktas anmälda deltagare.

Om meningsskiljaktigheter gällande reglerna uppstår mellan de svenska, finska och engelska översättningarna så är det den svenskskrivna versionen som gäller.

Vid eventuella oklarheter är det Wolfrace och dess arrangör som fattar det slutgiltiga beslutet.